Los dos cirios

Wax, whale spermaceti, cotton, iron nail
45 x 10 x 15 cm
2022