14 Bienal de Lalín

Proyecto:
Libero Arbitrio

Edita:
Concello de Lalín
2019

Coordinación:
Álvaro Negro

Textos:
Álvaro Negro, Luis Gil Pita, Vítor Mejuto, Manuel Moldes

Diseño:
DARDO (Cristina Moralejo)

Impresión:
Gráficas Anduriña